Izvajanje geodetskih storitev -Geo inženiring d.o.o., geodetske storitve

Izvajanje geodetskih storitev -Geo inženiring d.o.o., geodetske storitve

Izvajanje geodetskih meritev z GPS

Izvajanje geodetskih meritev z GPS

Ureditev meje, označitev meje, parcelacija

Ureditev meje, označitev meje, parcelacija

geodetski načrt

geodetski načrt

Geodetske storitve

 • vpis stavbe in delov stavbe v informacijski sistem kataster-ISK
 • legalizacije objektov daljšega obstoja pred letom 2005
 • parcelacije
 • združitev parcel
 • ureditev meje / ureditev mej
 • označitev meje / označitev mej
 • izravnava meje / izravnava mej
 • geodetski načrt pred gradnjo
 • geodetski načrt izvedenih del
 • zakoličba
 • zakoličba dolžinskih objektov
 • vris komunalnih vodov